บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด เปิดรับเปิดรับสมัครทีมที่ปรึกษาการเงินเพื่อให้คำปรึกษา
-> ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
-> ที่ครอบคลุมเป้าหมายในทุกช่วงของชีวิต
-> ทั้งด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
-> การวางแผนภาษี
-> การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ
เปิดประตูสู่โลกสีชมพูของการเป็นที่ปรึกษาการเงิน พบกับอิสรภาพด้านเวลา การเงิน ความคิด และการใช้ชีวิต
การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนด้วยการช่วยวางแผนการประกันชีวิตและการเงินเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ให้กับผู้คนโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ติดอาวุธทางความคิดพิชิตทุกสิ่ง เราจะช่วยสนับสนุนให้ท่านมีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่อไปนี้
-> ทักษะการสร้าง ขยาย พัฒนาตลาดผู้มุ่งหวัง
-> ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาของผู้มุ่งหวังได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
-> ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสมรวดเร็ว
-> ทักษะการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน การประกันชีวิต การบริหารความเสี่ยง และการลงทุนอย่างมืออาชีพ
-> ทักษะการจัดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของลูกค้า
เราจะช่วยต่อยอดส่งเสริมเพิ่มโอกาสการเติบโต
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ท่าน
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ด้านการเงิน ให้ท่านมีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทฯของตัวเองภายใน 1-3 ปีแรกของการร่วมงานกับเราเพื่อให้ท่านให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซียนรับการเปิดเสรีการเงินและการประกันภัยเต็มรูปแบบ
คุณนิติภูมิ ตั้งสุขสบายดี
คุณนิติภูมิ ตั้งสุขสบายดี