นายวัตชภณ-พัทไชยวงศ์

คุณวัตชภณ พัทไชยวงศ์

ประสบการณ์การทำงาน

  1. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท ไชน่าแมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด https://www.chinamachine.co.th/
   มีหน้าที่ดำเนินการเจรจางานด้านการตลาดในโครงการพิเศษ
  2. ผู้แทนบริษัท ฝ่ายกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ประสานงานและเจรจา การพัฒนาโครงการและการตลาด บริษัทเกษตรศิวิไลซ์ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด https://civilizeagro.com
  3. ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ สถาบันรัชต์ภาคย์ https://www.rajapark.ac.th มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และการเจรจาความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ
  4. กรรมการและนายทะเบียน สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ https://thaimerchantasso.org
  5. กรรมการมูลนิธิ ประเทศสีเขียว https://www.greencountryfoundation.com/
  6. เลขาธิการ องค์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต https://www.facebook.com/isb.org.thailand
  7. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ของ บริษัท ชาญนคร จำกัด www.channakorn.co.th มีหน้าที่ดำนินการเจรจางานด้านการตลาดในโครงการพิเศษ

มีหน้าที่ดำนินการเจรจางานด้านการตลาดในโครงการพิเศษ

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ

มีประสบการณ์ในการงานการตลาดและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดของธุรกิจต่างๆ
มีประสบการณ์เรื่องการสื่อสารการเมือง
มีประสบการณ์เรื่องการสื่อสารทางSocial Media, โซเชียล มีเดีย
มีประสบการณ์เรื่องการในเรื่องการช่วยประชาชนทางด้านคดีความด้านต่างๆ
มีประสบการณ์เรื่องการจัดหาเงินทุนในกับธุรกิจประเภทต่างๆและ Start-up : สตาร์ทอัพ
มีความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ