ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ AIA

      อาชีพตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ คือหนึ่งในอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่ง ไม่ใช่แค่อิสรภาพทางการเงินที่จะได้รับ หรือการมีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวมากขึ้น แต่คุณจะมีโอกาสสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นด้วย จากสถิติของสมาคมประกันชีวิตไทย เปรียบเทียบสถิติประกันชีวิตของประเทศไทยกับประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย พบว่าคนไทย 100 คนมีกรมธรรม์เพียง 37% (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย, ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ปี 2561)ดังนั้น เอไอเอ จึงขอเชิญชวนให้ท่านมาช่วยวางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรงแก่ครอบครัวคนไทย นอกจากรายได้และความสำเร็จที่ท่านจะได้รับแล้ว แต่นั่นยังหมายถึงครอบครัวชาวไทยที่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
ทำไมต้องสมัครเป็นตัวแทน AIA ?
 
      เชื่อว่าหลายคนเคยคิดที่จะสมัครเป็นตัวแทนประกันหรือที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อหารายได้เสริมให้กับตัวเอง แต่เป็นอันต้องพับโครงการทิ้ง เพราะมีตัวเลือกให้สมัครที่หลากหลาย วันนี้เราขอตอกย้ำให้ด้วย 9 เหตุผลที่ให้คุณมั่นใจเข้าร่วมเป็นตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ไม่ต้องลงทุน ขอแค่คุณมีเวลาและความขยัน

 1. AIA เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการเงิน, ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 80 ปีในไทยและกว่า 100 ปีในระดับโลก จากความไว้วางใจของคนไทยกว่า 5 ล้านคน, ลูกค้าองค์กรมากกว่า 12,000 องค์กร เป็นจำนวนกว่า 8 ล้านกรมธรรม์ คิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของกรมธรรม์ทั้งหมดในประเทศไทย​
 2. มีความน่าเชื่อถือและเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่ง ในฐานะแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือและยอมรับมากที่สุดของอุตสาหกรรมนี้ อ้างอิงจากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2021​
 3. มีความมั่งคงทางการเงินสูงสุด พร้อมกับเครือค่ายบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ทั่วภูมิภาค และทั่วโลก​
 4. มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งการคุ้มครองรายได้ของ ครอบครัว คุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ การออมทรัพย์ และโรคร้ายแรง รวมทั้งประกันชีวิตควบการลงทุน
 5. มีเทคโนโลยีที่บริษัทได้ลงทุนทั้งภายในและร่วมกันกับพันธมิตร ทั้งในด้านการดูแลลูกค้า และการทำงานของตัวแทน เพื่อให้การบริการดูแลลูกค้าสะดวกขึ้น​
 6. มีโปรแกรมและทีมงานมาตรฐานในการอบรมตัวแทนที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพได้ไวขึ้น มากขึ้นเกินกว่าที่ใจคุณคิด การันตีด้วยจำนวนตัวแทนระดับ MDRT ที่มากที่สุดในโลกถึง 7 ปีซ้อน​
 7. มีโครงการอบรมตัวแทนหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินแต่ละท่าน ให้คุณไปได้ไกลตามที่ใจคุณต้องการ​
 8. พัฒนารูปแบบการ อบรมเรียนรู้แบบ online ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำให้คุณปลอดภัย ประหยัดเวลาเดินทาง สามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ และให้เวลากับตัวเองและครอบครัวได้อย่างอิสระ​
 9. มีระบบการนำเสนอขายประกันลูกค้าแบบออนไลน์ AIA iSign ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การทำงาน สะดวก ง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งตัวแทนและลูกค้า สามารถให้คุณมีอิสระในการจัดสรรเวลาในการทำงานและเวลาชีวิตส่วนตัวได้อย่างแท้จริง​
 
🏆ตัวแทนประกันชีวิต (AIA STANDARD AGENT)🏆 คือโปรแกรมตัวแทนที่สามารถทำได้ทั้งแบบเต็มเวลาหรือทำเป็นงานเสริม คุณสมบัติคือ
 •  อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่กำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
🏆ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต (LIFE ADVISOR ELITE)🏆  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินอย่างมืออาชีพ ทั้งยังเป็นโครงการเฟ้นหาผู้มุ่งหวังที่ต้องการรายได้มั่นคงด้วยแผนรับรองรายได้และขยายฐานผู้มุ่งหวังไปสู่คนรุ่นใหม่ คุณสมบัติคือ
 • อายุระหว่าง 20-50 ปี
 • การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปหรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (กรณีวุฒิการศึกษา ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี)
 • กรณีเป็น ตัวแทนประกันชีวิต (AIA STANDARD AGENT) มาก่อนจะต้องออกรหัสมาแล้วไม่เกิน 2 เดือน (ไม่นับเดือนออกรหัสตัวแทน) หรือไม่เคยออกรหัสตัวแทนกับเอไอเอมาก่อน
🏆ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน (AIA FINANCIAL ADVISOR)🏆 AIA FA STANDARD เป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ คุณสมบัติคือ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (กรณีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่าหรืออนุปริญญา จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 120,000 บาท)
 • ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอมาก่อน
 • ไม่เคยเป็นตัวแทน AIA FA มาก่อน
 
AIA FA PRIME เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับคนทำงานที่มีประสบการณ์ และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน โดยมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล “MDRT” คุณสมบัติคือ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC LICENSE (หากยังไม่มี IC License จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 400,000 บาทต่อปี)
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (กรณีประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 2 ปี ต้องจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) ตั้งแต่แรกเข้า)
 • ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอมาก่อน
 • ไม่เคยเป็นตัวแทน AIA FA มาก่อน
 
สนใจร่วมทีมงานกับเราได้ทันที
     เราคือที่ปรึกษาการเงินให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง📈การบริหารจัดการความมั่งคั่ง💵การประกันชีวิต👩🏻‍🦼ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 🏦การวางแผนภาษี การประกันภัย 🚘 ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ
 
🏆สนใจร่วมงานกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพได้ทันที💰:
E: moneyandwealthplus@gmail.com
T: 063-282-3651
 
📺รวมช่องทางสื่อสารของเรา📣