รับสมัครที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
AIA FINANCIAL ADVISOR

AIA FINANCIAL ADVISOR

โปรแกรมของ AIA

โครงการตัวแทนที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต การเงิน
และสุขภาพ เอไอเอ อนาคตของคนรุ่นใหม่
teamwork-400x400

งานที่ใช่

อิสระทางการเงินและการใช้ชีวิต ในแบบที่ต้องการ
และช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดี
trend-400x400

ธุรกิจที่ใช่

ประกันชีวิต ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2566 ในปี 2565
จำนวนเบี้ยประกันรายใหม่ เติบโตขึ้น 9.4%
maintenance-400x400

องค์กรที่ใช่

AIA มีส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นอันดับ 1
ในประเทศไทย ติดต่อนานกว่า 46 ปี

โปรแกรมของ AIA

AIA FINANCIAL ADVISOR

“ตัวแทนประกันชีวิต และ ที่ปรึกษาด้านการเงิน”

โปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) คือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ โดยในหลักสูตรมีแผนรับรองรายได้ที่คุณสามารถกำหนดเอง รวมถึงมีค่าคอมมิชชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ

หลักสูตรอบรม สำหรับที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

AIA FA PRIME

Fa-Prime-1
AIA FA PRIME

โปรแกรม 12 เดือน

 • พร้อมทํางานเต็มเวลา
 • เป้าหมายอยากประสบความสําเร็จในสาย อาชีพชัดเจน
 • มีประสบการณ์ทํางานแล้ว (สําหรับโปรแกรม FA PRIME)
 • มีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่ที่ปรึกษาด้านการ ประกันชีวิตและการเงิน

คุณสมบัติ AIA FA PRIME

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License (หรือมีรายไม่น้อยกว่า 400,000 บาท/ปี)
 • ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอ มาก่อน

AIA FA EXECUTIVE

AIA FA EXECUTIVE

โปรแกรม 6 เดือน

 • เฟ้นหาผู้มีศักยภาพสูงที่ต้องการความสําเร็จ และเป็นผู้บริหารภายในระยะเวลาอันสั้น
 • เหมาะสําหรับผู้บริหารฝ่ายขายหรือผู้จัดการ สาขาธนาคารที่มีประสบการณ์สูงที่มีทีมงาน หรือ หัวหน้าฝ่ายขายจากธุรกิจอื่นๆ
 • เปิดโอกาสให้กับผู้มีศักยภาพสูงในการสร้าง ทีมงาน FA ที่มีคุณภาพ

ทำงาน 5 ปี ได้โบนัส 5 ล้าน*

Career Achievement Bonus (CAB)
 • ทำงาน 5 ปีได้โบนัส 5 ล้าน*
 • ทำให้คุณมี Work-Life Balance
 • สร้างคุณค่าให้สังคม

FA Program

เข้าโปรแกรม AIA FA

MDRT

ติดต่อกัน 5 ปี

ผู้บริหาร

เป็นผู้บริหารหน่วยภายใน 5 ปี

ธุรกิจที่ใช่

FINANCIAL ADVISOR

             “อาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงินติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาชีพที่มาแรงแห่งอนาคต และเป็นที่ต้องการของตลาดของ ประเทศไทย เพราะปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิตแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Financial Advisor ยังสามารถ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ทั้งเวลารายได้ และความก้าวหน้าแตกต่างจากตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป“

โอกาสในธุรกิจประกันชีวิต

คนไทย 1 คน มีค่าเฉลี่ยถือกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ถึง 1 ฉบับ โดยในปี 2565 มีจำนวนเบี้ยรายใหม่เติบโตขึ้น 9.4% และมีเบี้ยประกันภัยรับรวมของสัญญาเพิ่มเติมประเภทสุขภาพ และสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เพิ่มขึ้นถึง 9.15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

moneyandwealthplus

ร่วมงานกับเรา

AIA FINANCIAL ADVISOR ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน มืออาชีพ ตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่ ทั้งการใช้ชีวิต อิสระด้านเวลา รายได้และความก้าวหน้า