สุปราณี-อิ่มใจ

คุณสุปราณี อิ่มใจ

ผู้บริหาร บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด (Money and Wealth Plus Co., Ltd.)
สมาชิกสมาคมที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงินระดับโลก (Million Dollar Round Table/ MDRT/ Life Member)

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำประกันด้านวินาศภัย100%

ข้อมูลติดต่อ