คุณสายใจ รักขิตธนะ

คุณสายใจ รักขิตธนะ

ที่ปรึกษา กลยุทธ์การเงินประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

เชี่ยวชาญงานการเงินธุรกิจด้านต่างๆ แบบ Platform, traditional process และ Online จนถึง Blockchain

มอบมูลค่าเพิ่มให้เจ้าของกิจการ ในเรื่องการเงินการบัญชี ที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลได้ อย่างรวดเร็ว

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Real Estate, Insurance, Games on Lines, Borderless transaction , Tax, Hospital and Healthcare, Automotive, Solar, EV , IT, Food and consumers และ Government projects

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%