คุณศศิวรรณ พันธุ์โภคา

คุณศศิวรรณ พันธุ์โภคา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 5401060425

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์0%

ข้อมูลติดต่อ