จารุวรรณ

คุณจารุวรรณ เกษากิจ

ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 253290
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 4409

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ