เด็ก ๆ ควรทำประกันอะไรดี?

ถึงช่วงฤดูเปลี่ยน และอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ความกังวลของคนเป็นพ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยน ยิ่งกับลูกที่ยังอยู่ในวัยทารก หรือวัยกำลังเรียนรู้
 
โดยเฉพาะในเรื่องของโรคยอดฮิตในวัยเด็กเล็กที่พ่อแม่คงได้ยินกันบ่อย ๆ ทั้งตามช่วงอายุและฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ การติดไวรัส RSV โรคมือ เท้า ปาก และยิ่งเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้ได้ยากขึ้นเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยอนุบาล ที่ต้องไปโรงเรียนและพบปะเพื่อน ๆ หรือบุคคลภายนอก
 
ไหนจะอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา กว่าจะถึงวันที่พวกเราเติบโตจนดูแลตัวเองได้เราจะยังสามารถอยู่ดูแลเขาไปจนถึงตอนนั้นได้อยู่หรือเปล่า?
 
การทำประกันจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการสร้างหลักประกันให้กับลูก ๆ ตั้งแต่ในวัยแบเบาะ ว่าแต่ประกันสำหรับเด็กที่สามารถทำได้นั้น มีอะไรบ้าง มาดูกัน
 
สำหรับแบบประกันที่ เอไอเอ แนะนำให้กับเด็กเล็กนั้น ได้แก่ การทำประกันชีวิตควบการลงทุน และสัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสุขภาพแบบ UDR
 
สำหรับประกันชีวิตควบการลงทุน หรือประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ นั้น จะทำให้ลูกน้อยของคุณได้รับความคุ้มครองชีวิตที่สามารถสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในอนาคตที่สูงกว่าประกันชีวิตทั่วไป
 
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสุขภาพแบบ UDR หรือ Unit Deducting Rider ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 
ทำให้นอกจากจะสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของลูกน้อยด้วยวงเงินความคุ้มครองชีวิตที่สูงแล้ว ประกันชีวิตควบการลงทุนยังจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการลงทุน ต่อยอดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลของลูกน้อย ด้วยการซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพกับแบบประกันหลักให้พวกเขา โดยสามารถเริ่มต้นทำประกันได้ตั้งแต่ อายุ 15 วัน
 
คุ้มครองทั้งสุขภาพในปัจจุบัน และสร้างหลักประกันให้อนาคตของลูกน้อยอย่างมั่นคง ด้วย AIA Issara Plus (Unit Linked) พร้อมสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy – UDR

● AIA Issara Plus (Unit Linked) เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีการนำเบี้ยประกันชีวิตหลังหักค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ไปลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนให้ลูกของคุณในอนาคตได้จริง

○ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต สามารถเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง เพิ่มเงินลงทุนหรือถอนเงินจากกรมธรรม์ รวมทั้งสามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้¹

● AIA Health Happy – UDR เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย² สูงสุดถึง 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ พร้อมรับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า³ หากตรวจพบโรคร้ายแรง⁴ รวม 4 ปีกรมธรรม์
 
○ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เพราะ เอไอเอ จะต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม UDR โดยอัตโนมัติ และมีผลคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ Unit Linked เพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา
 
เราคือที่ปรึกษาการเงินให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง📈การบริหารจัดการความมั่งคั่ง💵การประกันชีวิต👩🏻‍🦼ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 🏦การวางแผนภาษี การประกันภัย 🚘 ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ

🏆สนใจร่วมงานกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพได้ทันที่

E: moneyandwealthplus@gmail.com
T: 063-282-3651
 
📺รวมช่องทางสื่อสารของเรา📣