ออกกำลังกายนอกบ้าน ต้องเสี่ยงมลพิษอย่างไร?

หลายคนที่อยู่บ้านติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะเกิดความอึดอัดใจเมื่อไม่ได้ออกกำลังกายนาน ๆ และยังส่งผลให้ร่างกายไม่ฟิตเหมือนก่อน จนเกิดความสงสัยว่ามลพิษทางอากาศก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือไม่ ?
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ก้าวสู่ปีที่ 50 โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ 3 ปี (2567-2569) มุ่งสร้างตลาดทุนไทยที่มีคุณภาพสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Delivering Market Quality x Growth) ยกระดับความเชื่อมั่นด้วยการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการป้องปรามการกระทำผิด ปกป้องผู้ลงทุน รวมทั้งติดตามคุณภาพบริษัทจดทะเบียน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพเข้ามาจดทะเบียน ดึงดูดผู้ลงทุนผ่าน In-bound / Out-bound roadshow พร้อมทั้งสนับสนุน SMEs / Startups ผ่าน LiVE Platform พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระดับโลกเพื่อเป็นPlatform ในการขยายธุรกิจของผู้ร่วมตลาด ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระสำคัญของตลาดทุนไทยและประเทศสู่ความยั่งยืน มุ่งสู่ Net Zero ตามเป้าหมายในปี 2050
 
มลพิษทางอากาศเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือไม่?
แน่นอนว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยความเสี่ยงหรือความรุนแรงของความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับของมลพิษ ประเภทของสารก่อมลพิษ และสภาวะของโรคที่เป็นอยู่ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการหายใจมากขึ้น เช่น โรคหอบหืด ดังนั้น หากคุณเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอันเป็นผลมาจากการออกกำลังกายกลางแจ้งของคุณ มากกว่าคนที่มีการทำงานของระบบทางเดินหายใจที่ดีต่อสุขภาพ ที่อาศัยอยู่ในเมืองซึ่งมีอากาศที่สะอาดกว่า โดยมีตั้งแต่อาการปวดศีรษะและดวงตา จมูกและลำคอ ไปจนถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งปอด
.
มลพิษทางอากาศเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือไม่?
แน่นอนว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยความเสี่ยงหรือความรุนแรงของความเสี่ยงขึ้นอยู่กับระดับของมลพิษ ประเภทของสารก่อมลพิษ และสภาวะของโรคที่เป็นอยู่ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการหายใจมากขึ้น เช่น โรคหอบหืด ดังนั้น หากคุณเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอันเป็นผลมาจากการออกกำลังกายกลางแจ้งของคุณ มากกว่าคนที่มีการทำงานของระบบทางเดินหายใจที่ดีต่อสุขภาพ ที่อาศัยอยู่ในเมืองซึ่งมีอากาศที่สะอาดกว่า โดยมีตั้งแต่อาการปวดศีรษะและดวงตา จมูกและลำคอ ไปจนถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งปอด
บทความฉบับเต็ม: https://www.aia.co.th/…/vitality/articles/outdoor-workout
 
เราคือที่ปรึกษาการเงินให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง📈การบริหารจัดการความมั่งคั่ง💵การประกันชีวิต👩🏻‍🦼ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 🏦การวางแผนภาษี การประกันภัย 🚘 ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ
 
🏆สนใจร่วมงานกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพได้ทันที💰:
E: moneyandwealthplus@gmail.com
T: 063-282-3651
 
📺รวมช่องทางสื่อสารของเรา📣