มีเราไหม!? ส่อง 10 สายอาชีพมาแรงในปี 2023 ฐานเงินเดือนสูงปรี๊ด

แต่ที่แน่ๆ มีสายการเงิน การลงทุนแน่นอน
1) Data Scientist (รายได้เฉลี่ย 3 – 4 ล้านบาทต่อปี)
หนึ่งในอาชีพที่มีสถานะ “กันกระสุน” สำหรับความเสี่ยงที่จะตกงานในอนาคตเพราะมีคำกล่าวว่าปัจจุบัน “ข้อมูลคือทอง”
และตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วง “ตื่นทอง” กันอีกครั้งซึ่งจะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2030 เป็นอย่างน้อย
ในยุคที่ข้อมูลถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเป็นหลัก (Data Driven)
ทำให้อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่ต้องการในตลาดทุกภาคส่วน
ทักษะที่จำเป็น:
โค้ดดิ้งขั้นพื้นฐาน
ทักษะวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติและการคำนวณ
ตีความ นำเสนอข้อมูลให้เห็นภาพ
 
2) Machine Learning Engineer (รายได้เฉลี่ย 4.5 ล้านบาทต่อปี)
สถิติจาก Linkedin ชี้ว่าระหว่างปีค.ศ. 2019 – 2020 อัตราการจ้างงานในตำแหน่ง Machine Learning Engineers เติบโตถึง 32%
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทักษะที่จำเป็น:
สถิติและความน่าจะเป็น
จำลองแบบข้อมูล
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Python, C++)
ตรรกะปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 
3) Nurse Practitioner (รายได้เฉลี่ย 4 ล้านบาทต่อปี)
Nurse Practitioner คือพยาบาลที่ถูกฝึกให้ทำงานหลายอย่างคล้ายกับแพทย์
ซึ่งจำเป็นต้องมีการอัปเดตทักษะความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้ความเชี่ยวชาญในการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
จะกลายเป็นหนึ่งในทักษะที่มีคุณค่ามากที่สุดในอนาคต
ทักษะที่จำเป็น:
การสื่อสารกับผู้ป่วย
ประเมิน วินิจฉัยอาการอย่างแม่นยำ
มอบความรู้ความเข้าใจให้แก่คนไข้
อัปเดตความรู้ใหม่ๆ และประยุกต์ใช้เพื่อการรักษา
 
4) Marketing Analyst (รายได้เฉลี่ย 3 ล้านบาทต่อปี)
หนึ่งในสาขาย่อยของสายงานด้าน Data Scientist โดยมุ่งเน้นสำหรับวิเคราะห์การตลาด การทำแคมเปญต่าง
หาข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งอาศัยความสามารถทั้งด้านธุรกิจการตลาดและวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถิติด้วย
ทักษะที่จำเป็น:
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
แสดงที่มาที่ไป
สร้างแบบจำลองการทดลอง
ทำรายงาน/แดชบอร์ดเสนอข้อมูล
คาดการณ์แนวโน้มเทรนด์จากฐานข้อมูล
 
5) Network Security (รายได้เฉลี่ย 4 ล้านบาทต่อปี)
ยิ่งโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไร อาชญากรรมทางไซเบอร์ก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย
ตั้งแต่ช่วง Covid-19 มีรายงานว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมไซเบอร์พุ่งสูงขึ้นกว่า 600%
โดยค่าเฉลี่ยความเสียหายนั้นอยู่ที่ราว 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ทำให้สายอาชีพนักวางระบบความปลอดภัยเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาด
ทักษะที่จำเป็น:
ป้องกันทรัพย์สินทางไซเบอร์
หมั่นตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ
ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ หรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในจริยธรรมไซเบอร์
 
6) Project Manager (รายได้เฉลี่ย 3 ล้านบาทต่อปี)
งาน Project Management มีหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้องค์กรภายใต้การบริหารทรัพยากรในมืออย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาด ทำให้งานราบรื่น และวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงในส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่ต้องการสำหรับแทบทุกองค์กร
ทักษะที่จำเป็น:
วางกลยุทธ์
บริหารทีมและเวลา
ความเป็นผู้นำ
การสื่อสารที่ดี
เชี่ยวชาญการใช้ Excel
 
7) Human Resources (รายได้เฉลี่ย 2 – 3 ล้านบาทต่อปี)
บทบาทของแผนกทรัพยากรบุคคล (HR) กลายมาเป็นส่วนสำคัญในองค์กรตั้งแต่ช่วงปลายยุคค.ศ. 1960 เป็นต้นมา
และเห็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในช่วง Covid-19 ที่ต้องปรับรูปแบบของการทำงานเป็นแบบ Remote Working
เมื่อวิถีการทำงานเปลี่ยน ทำให้ HR ต้องปรับตัว เพิ่มบทบาทในการดูแลชีวิตในองค์กรมากขึ้นเพื่อตอบรับกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปด้วย
ทักษะที่จำเป็น:
การสื่อระดับดีเยี่ยม
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การจัดการองค์กร
วางกลยุทธ์และปรับทีม
😎 Blockchain Engineer (รายได้เฉลี่ย 4 – 5 ล้านบาทต่อปี)
จากรายงานการวิจัยพบในช่วงระยะเวลาสิบปี ตั้งแต่ 2020 – 2030 ตลาดเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 85.9% ต่อปี
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความต้องการแรงงานในด้านนี้จะมีมากขนาดไหน
ทักษะที่จำเป็น:
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Java, C++, Python)
ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมบล็อกเชน
ความเข้าใจในระบบ Crypto และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
9) Digital Marketer (รายได้เฉลี่ย 2.2 ล้านบาทต่อปี)
ความแตกต่างของ Digital Marketing คือการใช้ช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ “ตรงจุด”
จากฐานข้อมูลที่ช่วยเจาะลึกได้ง่ายขึ้น และพฤติกรรมการใช้งานจากผู้บริโภคที่มากขึ้น
ทำให้ความเชี่ยวชาญในสายงาน Digital Marketing นั้นเป็นที่ต้องการ นอกจากนี้ความคุ้นเคยในเทคโนโลยี
การทำงานแบบ Remote Working และเวลาที่ยืดหยุ่นก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ดึงดูดกำลังคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอยู่เสมอ
ทักษะที่จำเป็น:
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจจากฐานข้อมูล
ดึงข้อมูลเชิงลึกจากฐานขนาดใหญ่
ทักษะด้าน SEO (Search Engine Optimization)
ใช้ Keywords เพื่อสร้างพื้นที่ และเพิ่มความโดดเด่นให้เนื้อหา
บริหารงบสำหรับการทำโฆษณา
ทักษะการสื่อสารดีเลิศ
 
10) Financial Manager (รายได้เฉลี่ย 4 ล้านบาทต่อปี)
การลงทุนคือสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะในฐานะบุคคลหรือองค์กรโดยช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้การลงทุน บริหารจัดการด้วยความรอบคอบ
ลดความเสี่ยงในจุดต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในธุรกิจและศาสตร์ของการลงทุนอย่างลึกซึ้ง
ทักษะที่จำเป็น:
ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ
การสื่อสารและนำเสนอระดับดีเยี่ยม
จัดการตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว
บริหารจัดการความเสี่ยงให้องค์กร
 
E-mail: moneyandwealthplus@gmail.com
Tel: 063-282-3651