ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะทีมที่ดี

และพร้อมสนับสนุนกันและกัน ก้าวสู่เป้าหมายเพื่อรับคุณวุฒิ MDRT อันทรงเกียรติไปด้วยกันกับเรา ทีมงานพร้อมสนับสนุนทุกท่านสู่ความสำเร็จ🏆
 
🏆Million Dollar Round Table (MDRT)🏆 เป็นสมาคมอิสระระดับโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1927 ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตและบริการทางการเงินชั้นนำของโลกจากกว่า 500 บริษัทใน 70 ประเทศและเขตการปกครอง
มีพันธกิจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเครือข่ายระหว่างประเทศของการประกันภัยชั้นนำและบริการการลงทุนทางการเงินที่มีคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยสมาชิกผู้ที่ให้บริการลูกค้าของตนโดยการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างและมาตรฐานสูงสุดทางด้านจริยธรรม ความรู้ การบริการและผลผลิต
MDRT มุ่งมั่นที่จะยกย่องเชิดชูและให้บริการแก่สมาชิกที่มีความหลากหลายและเสมอภาคในวัฒนธรรมที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีอคติหรือการเลือกปฏิบัติ ในฐานะองค์กรระดับโลก เราให้ความสำคัญและยอมรับความแตกต่างระหว่างสมาชิกของเรา เราทำงานเชิงรุกในการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีที่รับรองความหลากหลาย ความเสมอภาคและการนับรวมทุกกลุ่มคน เพื่อประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกคน และวิชาชีพการบริการทางการเงินในวงกว้าง
 
🏆ก้าวสู่เป้าหมายเพื่อรับคุณวุฒิ MDRT อันทรงเกียรติไปด้วยกันกับเรา ทีมงานพร้อมสนับสนุนทุกท่านสู่ความสำเร็จ🏆
 
เราคือที่ปรึกษาการเงินให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง📈การบริหารจัดการความมั่งคั่ง💵การประกันชีวิต👩🏻‍🦼ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 🏦การวางแผนภาษี การประกันภัย 🚘 ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ
 
🏆สนใจร่วมงานกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพได้ทันที💰:
E: moneyandwealthplus@gmail.com
T: 063-282-3651
 
📺รวมช่องทางสื่อสารของเรา📣