ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันในโลกนี้ไม่มี

เพราะแต่ละคน แตกต่างกันเรื่องโอกาส ความเก่ง ความสามารถ เงินทุน แต่เราสามารถทำให้ใกล้เคียงกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันได้แบบผาสุข
9 ปีที่ผ่านมา รายได้ของมหาเศรษฐีไทย เติบโตปีละมากกว่า 30% ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่รายได้เท่าเดิม แต่ของแพงขึ้นปีละ 2-3% ทำให้รายได้ติดลบปีละ 2-3%
ถ้าคนมีรายได้เพิ่มขึ้น (โดยไม่ใช่วิธีการแจกเงิน) จะทำให้มีกำลังซื้อ มีการบริโภคเพิ่มขึ้น นายทุนมียอดขายเพิ่มขึ้น รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น สุดท้ายคือ win-win
Cr: คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 มีนาคม 2566
👌เป็นการตอกย้ำปนิธานของข้าพเจ้าฯ ในการทำงานเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงขึ้น โดยการนำความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องไปช่วยวางแผนการเงินให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงแบบองค์รวม ด้วยการ สร้าง ปกป้อง สะสม ส่งต่อ ความมั่งคั่ง เป็นเรื่องของการออม และ ใช้เงินทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
🎯 FA: อาชีพที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงิน เป็นอาชีพที่มีคุณค่า อาชีพที่เปิดโอกาสให้คนมีรายได้ดีมีอนาคตมั่นคงมีอิสรภาพได้ในทุกมิติ อาชีพที่สามารถเป็น Start up มีธุรกิจรองรับช่วงหลังกษียณได้แบบไม่ต้องใช้เงินลงทุน
💰เราสามารถยกระดับรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้ดีขึ้นได้ ด้วยการเป็น AIA FA …อาชีพที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน
👍แม้จะมีบางคนเท่านั้นที่ใช่และได้ไปต่อ…คนๆนั้นอาจเป็นคุณ
.
เราคือที่ปรึกษาการเงินให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง📈การบริหารจัดการความมั่งคั่ง💵การประกันชีวิต👩🏻‍🦼ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 🏦การวางแผนภาษี การประกันภัย 🚘 ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ
.
🏆สนใจร่วมงานกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพได้ทันที💰:
E: moneyandwealthplus@gmail.com
T: 063-282-3651
.
📺รวมช่องทางสื่อสารของเรา📣
.