ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนรีรัตน์

AIA Thailand
ทำให้มีผลผลิตเป็นอันดับ 1 ของเอไอเอประเทศไทย ในเดือน ก.ค.2566
 
❤️คุณค่าของความพยายามคือความงดงามของความสำเร็จ
❤️ขนาดความไว้วางใจ = ขนาดของทุนประกัน
❤️ขนาดของทุนประกัน = ขนาดของความรัก
❤️ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) AIA Infinite Wealth Prestige สำหรับกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (Highnetworth)
🎯สินค้าดีที่ตอบโจทย์ได้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุน Startup กองทุนเกษียณ กองทุนมรดก
🎯ลูกค้าเลือกระยะเวลาการออมได้ 5,10,15,20 ปี คุ้มครองถึง 99 ปี
🎯ทุนประกันมีตั้งแต่ 15 – 1,000 ล้านบาท
🎯บริหารพอร์ตการลงทุนโดย บลจ. AIA Thailand ร่วมกับ บลจ.ระดับโลกได้แก่ บลจ.BlackRock, Baillie Gifford, Wellington Management และ Capital Group
🎯มีผจก.กองทุน (Fund Managers) มืออาชีพกว่า 150 คนทั่วโลก ทีมเดียวกับที่บริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุนร่วม 7 แสนล้านบาท ให้ AIA Thailand ทำหน้าที่บริพอร์ตให้มูลค่าเงินกองทุนใน Unit Linked กว่า 72,000 ล้านบาท ของลูกค้าให้มีโอกาสเติบโตชนะเงินเฟ้อ
🎯ลูกค้ามีโอกาสเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตร & หุ้นปัจจัยพื้นฐานดีทั่วโลก
❤️สินค้าดี ต้องการคนดีที่มีศักยภาพและรักการท้าทายมาเป็นทีมงาน Financial Advisors (FA Prime) เพื่อขยายการบริการไปยังลูกค้าให้ทั่วถึง
❤️ อยากรู้เทคนิคการสร้าง-ขยาย-พัฒนา ตลาดจากตลาดธรรมชาติสู่ลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง ทักมานัด soft interview ได้ค่ะ