5 อันดับโรคร้ายที่ AIA จ่ายเคลมสูงสุด

5 อันดับโรคร้ายที่ AIA จ่ายเคลมสูงสุด

✅โรคมะเร็ง
✅โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
✅โรคหลอดเลือดสมอง
✅โรคไตวาย
✅โรคเนื้องอกในสมอง
 
📑กรมธรรม์ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ยื่นเคลม จำนวน 696 ราย
📑กรมธรรม์ที่ถูกบอกล้าง “โมฆียะ” ภายในระยะเวลา 2 ปี (Contest Policy) จำนวน 167 ราย
📑กรมธรรม์ที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเนื่องจากอยู่ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) จำนวน 140 ราย
📑กรมธรรม์ที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเนื่องจากสภาพที่เป็นมาก่อนทำประกัน (Pre-existing) จำนวน 86 ราย
 
ปี 2021 จ่ายสินไหมโรคร้ายแรงทั้งสิ้น 1,152,000,000 บาท
 
📣AIA MULIT-PAY CI โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ
พร้อมเปิดขายเร็วๆนี้
.
✅เราคือที่ปรึกษาการเงิน ให้คำปรึกษาด้าน👩🏻‍🦼การบริหารความเสี่ยง 💰การบริหารจัดการความมั่งคั่ง 🏥การประกันชีวิต 📶📈ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 🏦การวางแผนภาษี 🚘การประกันภัย
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ 🏆🏆🏆
 
สนใจร่วมงานกับเรา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพได้ตามช่องทางนี้
FB: Nareerat IFA
E-mail: moneyandwealthplus@gmail.com
Tel: 063-282-3651