โครงการ TIP ห่วงไทย สู้ภัยโควิด

โครงการ TIP ห่วงไทย สู้ภัยโควิด

โครงการ TIP ห่วงไทย สู้ภัยโควิด

มอบสิทธิ์ ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://register.tipinsure.com/registercovid19/vaccine

ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด
Tel: 063-282-3651
Web: moneyandwealthplus.com
Line: lin.ee/k5HwV9W
Map: g.page/MoneyandWealthPlus

#MoneyandWealthPlus #Lifestyle #Freedom #Money #Fund #Financial #FA #Investment #Consultant #WealthCreation #WealthProtection #WealthAccumulation #WealthDistributio 

ดูน้อยลง