เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล

PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021
จากความสำเร็จของ ‘AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE’ แบบประกันยูนิต ลิงค์

     เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “Product Innovation Awards 2021” โดยนิตยสาร Business+ จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ‘AIA Infinite Wealth Prestige’ แบบประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการเงินที่มอบโอกาสให้ลูกค้าได้ก้าวสู่การลงทุนระดับสากล โดยได้รับการสนับสนุนจาก บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการประสานความร่วมมือกับผู้จัดการกองทุนระดับโลกถึง 3 แห่ง ได้แก่ Baillie Gifford, BlackRock และ Wellington Management พัฒนากองทุนรวมต่างประเทศที่พิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าเอไอเอ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า พร้อมรับความคุ้มครองที่มั่นคงในระยะยาว มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและการเงินที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

Cr: http://aia.co.th/…/aia-product-innovation-awards-2021.html

ติดตามเราได้ที่
Web: moneyandwealthplus.com
YT: http://tiny.cc/MoneyandWealthPlus
In: linkedin.com/company/moneyandwealthplusthailand
IG: instagram.com/nareeratifa
FB: facebook.com/NareeratIFA
Line: lin.ee/k5HwV9W
E-mail: moneyandwealthplus@gmail.com
Tel: 063-282-3651
Map: g.page/MoneyandWealthPlus

#MoneyandWealthPlus #Finnaree #IC #FA #FAPrime #MDRT #Lifestyle #Freedom #Money #Fund #Financial #Investment #Consultant #WealthCreation #WealthProtection #WealthAccumulation #WealthDistribution