เบี้ยประกันชีวิต8เดือนโต2.36%

เบี้ยประกันชีวิต8เดือนโต2.36%

เบี้ยประกันชีวิต8เดือนโต2.36%

โควิด-19ผสมโรงลูกค้าเงินเย็น​ หอบเงินซื้อ”ยูนิตลิงค์-สุขภาพ-โรคร้ายแรง” ยอดพุ่ง
 
รายงานข่าวจากสมาคมประกันชีวิตไทยเปิดเผยถึงเบี้ยประกันชีวิตช่วง 8 เดือน(ม.ค.-ส.ค.2564)ว่า มีผลดำเนินงานงานเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 386,428.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.36% โดยเบี้ยรับรวม(เดือนม.ค.-ส.ค.63) 377,519 ล้านบาท ทั้งนี้แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรายใหม่ 107,882.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8 เดือนของปีที่แล้ว 6.51% ซึ่งผลิตเบี้ยฯได้ 101,291.32 ล้านบาท เป็นเบี้ยรับปีแรก 59,063.26 ล้านบาท ติดลบ 10.86% โดย8 เดือนปีทีแล้วเบี้ยปีแรกทำได้ 66,262.63 ล้านบาท ขณะที่เบี้ยฯรับจ่ายครั้งเดียว 48,819.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.37% สำหรับเบี้ยประกันชีวิตปีต่อไปทำได้ 278,507.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.84% โดย 8 เดือนปีที่แล้วเบี้ยฯปีต่อไปทำได้ 276,229.41 ล้านบาท โดยมีอัตราความคงอยู่กรมธรรม์ 8 เดือนปีนี้อยุ่ที่ 81% ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 80% หรือเพิ่มขึ้น 1%
 
ทั้งนี้ขายผ่านช่องทางตัวแทน 8 เดือนปีนี้ทำเบี้ยได้ 190,630 ล้านบาท ขยายตัวติดลบ 0.27% โดย 8 เดือนปีที่แล้ว ช่องทางขายผ่านตัวแทนทำได้ 191,150 ล้านบาท ขณะที่ช่องทางขายผ่านนายหน้าประกันชีวิต(โบรกเกอร์) ขายได้ 17,824 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 3.49% โดยช่วงเดียวกันของปีก่อนทำได้ 17,222 ล้านบาท ส่วนช่องทางขายผ่านธนาคารทำเบี้ยฯได้ 160,336 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.55% โดยช่วงเดียวกันของปีก่อนทำได้ 151,911 ล้านบาท ขณะที่ช่องทางขายผ่านไปรษณีย์ทำได้ 26 ล้านบาท ขยายตัวติดลบ 16.11% โดยช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 31 ล้านบาท
 
สำหรับช่องทางขายผ่านโทรศัพท์ 8 เดือนปีนี้ทำได้ 9, 432 ล้านบาท ขยายตัวเติบโต 1.80% โดยช่วงเดียวกันของปีก่อนทำได้ 9, 265 ล้านบาท ส่วนการขายผ่านช่องทางดิจิทัล 483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.88% โดยช่วงเดียวกันของปีก่อนทำได้ 479 ล้านบาท ขณะที่ช่องทางอื่นๆทำได้7, 698 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.16% ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำได้ 7, 462 ล้านบาท
 
ทั้งนี้จากตัวเลข 8 เดือนปี 2564 ยังปรากฏว่า ในบรรดากรมธรรม์ประกันภัยหลักมีขยายตัวเติบโตเป็นบวกมีเพียง กธ.ยูนิตลิงค์ และยูนิเวอร์แซล ผลิตเบี้ยฯได้ถึง 29,220 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 89.42%จากช่วงเดียวกันปีก่อนทำได้​ 15,426ล้านบาท ,กรมธรรม์บำนาญมีเบี้ยฯ 5,535 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 4.45% ขณะที่ 8 เดือนของปีก่อนผลิตเบี้ยฯได้ 5,299 ล้านบาท และประกันกลุ่ม(Group) มีเบี้ยฯ 31,144 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 2.14% โดยช่วงเดียวกันของปีก่อนทำเบี้ยฯได้ 30,493 ล้านบาท นอกนั้นส่วนที่เหลือได้แก่ ตลอดชีพ ,สะสมทรัพย์ ,เฉพาะกาล (Term) และอื่นๆ(Others) รวมถึงอุตสาหกรรม(Industrial) และอื่นๆ(Takaful+PA Standalone)กลับเติบโตติดลบทั้งหมด
 
ขณะที่เบี้ยสัญญาเพิ่มเติมโดยรวม ทำเบี้ยฯได้ 77,568 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 7.56% โดยช่วง 8 เดือนของปีก่อนทำเบี้ยฯได้ 72,114 ล้านบาท ทั้งนี้ได้แก่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ(Health)ผลิตเบี้ยได้ 52,353 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 8.81% โดย 8 เดือนของปีที่แล้วผลิตเบี้ยฯได้ 48,115 ล้านบาท ส่วนสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ผลิตเบี้ยฯได้ 9,977 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 6.61% โดยช่วงเดียวกันของปีก่อนผลิตเบี้ยฯได้ 9, 358 ล้านบาท โดยสัญญาเพิ่มเติมที่โตติดลบมีเพียงตัวเดียวก็คือ อุบัติเหตุ ผลิตเบี้ยฯได้ 10,725ล้านบาท เติบโตติดลบ 7.14% โดยช่วง 8 เดือนของปีที่แล้วผลิตเบี้ยฯได้ 11,550 ล้านบาท นอกนั้นคือสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ
 
 
ติดตามเราได้ที่
FB: FinnareeChannel
E-mail: moneyandwealthplus@gmail.com
Tel: 063-282-3651