เทียบราคาและประสิทธิภาพ วัคซีนโควิด19

เทียบราคาและประสิทธิภาพ #วัคซีนโควิด19

เทียบราคาและประสิทธิภาพ วัคซีนโควิด19

จาก 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค

ขณะที่บางประเทศเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ “ไฟเซอร์” หรือ “โมเดอร์นา” ให้กับประชาชนแล้ว สำหรับประเทศไทย เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะได้วัคซีนโควิดจาก 2 บริษัทเป็นอย่างน้อย ได้แก่ “แอสตร้าเซนเนก้า” ของอังกฤษ ที่รัฐบาลซื้อสิทธิมาผลิตในประเทศ จำนวน 26 ล้านโดส และรายล่าสุด “ซิโนแวค” ของจีน จำนวน 2 ล้านโดส

สำหรับวัคซีนของซิโนแวค ไทยจะทยอยนำเข้า 3 รอบ แบ่งเป็นล็อตแรกปลายเดือน ก.พ. 200,000 โดส ล็อตสองปลายเดือน มี.ค. 800,000 โดส และปลายเดือน เม.ย. อีก 1 ล้านโดส

เมื่อดูภาพรวมของวัคซีนทั้ง 4 บริษัท ดูเหมือนว่า วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวคที่ไทยจัดซื้อ มีข้อได้เปรียบเรื่องการจัดเก็บที่ง่ายกว่าด้วยอุณหภูมิตู้เย็นทั่วไป 2-8 องศาเซลเซียส และราคาที่ถูกกว่าวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อาจจะเป็นข้อด้อยของวัคซีน 2 บริษัทนี้คือ ประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 โดยแอสตร้าเซนเนก้ามีประสิทธิภาพระหว่าง 62-90% และซิโนแวคมีประสิทธิภาพระหว่าง 50.4-91.25% เทียบกับ 95% ของไฟเซอร์และ 94.5% ของโมเดอร์นา

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดมาตรฐานการรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า วัคซีนนั้นจะต้องมีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 50%

รัฐบาลเผยว่า คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จะได้ฉีดวัคซีนโควิดอย่างเร็วที่สุดภายในกลางปีนี้
cr. กรุงเทพธุรกิจ
Web: moneyandwealthplus.com
LINE: lin.ee/k5HwV9W
Map: g.page/MoneyandWealthPlus
#MoneyandWealthPlus #Lifestyle #Freedom #Money #Fund #Financial #FA #Investment #Consultant #WealthCreation #WealthProtection #WealthAccumulation #WealthDistribution 

ดูน้อยลง