อย่านิ่งนอนใจ ระมัดระวังและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

อย่านิ่งนอนใจ ระมัดระวังและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

เพื่อป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนะคะ