ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 15% ในปีภาษี 66

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มี.ค.2566 ให้ปรับลดอัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในปีภาษีลง 15% โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ทั้งนี้ สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม 1 และ 2
4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
.
เราคือที่ปรึกษาการเงินให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง📈การบริหารจัดการความมั่งคั่ง💵การประกันชีวิต👩🏻‍🦼ประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 🏦การวางแผนภาษี การประกันภัย 🚘 ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จ
.
🏆สนใจร่วมงานกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพได้ทันที💰:
E: moneyandwealthplus@gmail.com
T: 063-282-3651
.
📺รวมช่องทางสื่อสารของเรา📣
.