ความยากจนและเหลื่อมล้ำของประเทศไทยปี 2562

ความยากจนและเหลื่อมล้ำ

ความยากจนและเหลื่อมล้ำของประเทศไทยปี 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เผยแพร่รายงานเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ำของประเทศไทยปี 2562 โดยเป็นข้อมูลที่สำรวจสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยระหว่างปี 2561-62 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ สถานการณ์ความยากจนปี 62 ปรับตัวทิศทางที่ดีขึ้น สัดส่วนคนจนลดลงจาก 9.85% ในปี 61 หรือ 6.7 ล้านคน มาอยู่ที่ 6.24% ในปี 62 หรือ 4.3 ล้านคน เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และผลของการขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น ส่งผลให้ภาพรวมคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 9,847 บาทต่อคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 60 ที่มีรายได้ 9,614 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.42%

นอกจากนี้ สัดส่วนคนจนปี 62 ที่ 6.24% ทำให้ประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจนตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายให้สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ 6.5% ณ สิ้นแผนพัฒนาฯในปี 64 แต่แม้สัดส่วนคนจนในภาพรวมจะมีแนวโน้มลดลง แต่การรักษาระดับสัดส่วนคนจนให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปจนสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป เนื่องจากปี 63 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นวงกว้าง และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานจนทำให้สถานการณ์ความยากจนเลวร้ายยิ่งขึ้น และจะทำให้คนจนปี 63 มีจำนวนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ แม้ว่าคนยากจนจะลดลงทั้งกลุ่มคนยากจนน้อย และคนยากจนมาก แต่ “คนเกือบจน” กลับมีอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อพิจารณา “คนเกือบจน” หรือกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่คนยากจน แต่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคใกล้เคียงกับเส้นความยากจน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประชากรในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นคนยากจนได้ง่าย หากมีปัญหามากระทบ เช่น การเจ็บป่วย การว่างงาน อุบัติภัย ฯลฯ ทั้งนี้ พบว่าในปี 62 “คนเกือบจน” มีจำนวน 5.40 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 7.79% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและต้องมีมาตรการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้คนกลุ่มนี้ตกไปเป็นกลุ่มคนจน.

Cr. https://www.thairath.co.th/…/finance-banking/1959771
Cr. ภาพถ่ายโดย Ekrulila จาก Pexels

สร้างธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินด้วยตัวคุณเองพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์
ติดต่อ Money and Wealth Plus
Tel: 063-282-3651
WEB: moneyandwealthplus.com
LINE : lin.ee/k5HwV9W
Map : g.page/MoneyandWealthPlus

#ที่ปรึกษาการเงิน #เติบโต #อาชีพอิสระ #การเงิน #การลงทุน #วางแผนภาษี #วางแผนการศึกษา #ประกันชีวิต #ชีวิตอิสระ #ไลฟ์สไตล์ #ฟินนะรี #มันนี่แอนด์เว้ลท์พลัส
#MoneyandWealthPlus #Lifestyle #Money #Fund #Financial #FA #Investment #Consultant #WealthCreation #WealthProtection #Freedom #WealthAccumulation #Work #Life #Balance #WealthDistribution #Finnaree 

ดูน้อยลง