ขั้นตอนการร่วมงาน

กับ ทีมงาน Money and Wealth Plus
 25 ซอยนครอินทร์ 1 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
    จังหวัด นนทบุรี 11000
  063-282-3651  
LINE : @moneyandwealthplus
 moneyandwealthplus@gmail.com 
สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาเว็บไซต์ © 2563

 

 

: ผู้สมัครส่ง ประวัติ (Profile) เข้ามาทาง Facebook, Linked in
: ทีมงาน คัดเลือก นัดหมายวันเข้ารับการสัมภาษณ์ทาง Zoom Meeting

ครั้งที่ 1)

  1. ผู้สมัครแนะนำตัวเองโดยสังเขป ประวัติครอบครัว การศึกษา การทำงาน
  2. สอบถามความฝัน แรงบันดาลใจ เป้าหมายในชีวิต นิยามของความสุขวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทัศนคติต่ออาชีพที่ปรึกษาการเงิน
  3. รู้จักกับ Money and Wealth Plus, Nareerat IFA (ผู้ก่อตั้ง), Vision,Mission, Strategy โอกาส ความก้าวหน้า การ สนับสนุนที่ IFA จะได้รับ
  4. รู้จัก หลักสูตร AIA FA Prime VS AIA FA Standard
  5. หากผลสรุปมีการเดินหน้าร่วมงานกัน นัดพบกันในครั้งที่ 2 ต่อไป

ครั้งที่ 2)
     พบเจ้าหน้าที่เพื่ออบรมออนไลน์หลักสูตรต่างๆ & สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตกับ ค.ป.ภ. เพื่อขึ้นทะเบียนกับ บริษัท AIA Thailand

ครั้งที่ 3)
     หลังจากได้รหัสตัวแทนประกันชีวิต สมัคร อบรมเพื่อสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant License/ IC) เพื่อขึ้นทะเบียนกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บ.ล.จ.) เอไอเอ ประเทศไทย (สำหรับผู้ที่ยังไม่มี IC )

ครั้งที่ 4)
     The Circle of Life วงจรชีวิตมนุษย์ & เป้าหมาย & ปัญหาอุปสรรคทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิต นำไปสู่ การสร้างคลังรายชื่อ 100 รายชื่อ ที่เป็นผู้มุ่งหวังที่มีโอกาสเป็นลูกค้า 70% ผู้มุ่งหวังที่จะรีครู้ท 30%

ครั้งที่ 5)
     ท่านที่มี IC หรือ หากสอบใบอนุญาต IC ผ่าน ระหว่างรอขึ้นทะเบียน กับ ก.ล.ต. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่ออบรมหลักสูตร AIA FA Prime หาก สอบIC ไม่ผ่าน สัมภาษณ์เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร AIA FA Standard และทำการสมัครสอบใบอนุญาต IC ต่อไปในระหว่างการอบรม