ขอแสดงความยินดีกับ คุณณิชนันท์ จันทร์สมบูรณ์ (แหน)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณณิชนันท์ จันทร์สมบูรณ์ (แหน)

Platinum Team 119 - Devision 12 - R1
 
ผลงานอนุมัติ 2 ราย ทุนประกัน 1,600,000 บาท เบี้ยประกัน 131,784 บาท
ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป
 
พร้อมพาท่านเปิดประสบการณ์ สู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

“เราคือที่ปรึกษาการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนประกันชีวิต ประกันภัย หุ้น กองทุนรวม ทั้งในและต่างประเทศ การวางแผนภาษี ด้วยทีมงานมืออาชีพพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์”